Latar Belakang Projek

Skim Sewa Beli Hartanah Jauhar Prihatin ialah salah satu daripada inisiatif Kerajaan Negeri untuk membantu golongan berpendapatan rendah untuk memliki rumah.

Menurut YAB Datuk Mohamed Khaled, para penyewa akan berpeluang memiliki rumah selepas lima tahun menyewa. Harga rumah yang ditawarkan semasa menandatangi perjanjian jual beli pula adalah sama sewaktu perjanjian sewa beli lima tahun dahulu

"Hasil simpanan pembeli ini akan ditukarkan sebagai deposit pembelian sekali gus melepaskan beban untuk mengumpulkan bayaran pendahuluan, yang rata-ratanya menjadi penyebab kegagalan dalam proses pembelian rumah," katanya.

Syarat-Syarat Wajib Permohonan

1. Keutamaan kepada Rakyat Negeri Johor atau warganegara Malaysia dan menetap di Negeri Johor lebih dari 10 tahun

2. Berusia lingkungan 18 - 45 tahun dan berkeluarga atau mempunyai tanggungan

3. Pendapatan kasar isi rumah RM1,500 – 10,000 sebulan (mengikut katogeri rumah yang dipohon)

4. Pemohon / pasangan tidak mempunyai rumah sendiri / merupakan rumah pertama

5. Pemohon tidak muflis

6. Pemohon merupakan pengundi di Negeri Johor

Borang Permohonan