Integrity & Governance

Pelan Anti Korupsi

Pelan Pencegahan Rasuah Organisasi (OACP) KPRJ 2022-2027, adalah pelan yang menyokong Pelan Strategik Kumpulan, 2022-2027. Ia adalah rancangan untuk meningkatkan budaya integriti dan antirasuah dalam tadbir urus dan amalan perniagaan KPRJ.

OACP KPRJ dibangunkan selaras dengan Pelan Pencegahan Rasuah Nasional 2019-2023 di bawah inisiatif 6.2.1 yang mewajibkan Badan Berkanun, Perusahaan Milik Negara (SOE), Company Limited By Guarantee (CLBG) dan sektor swasta untuk membangunkan OACP.

OACP ini menggariskan hala tuju inisiatif integriti dan anti rasuah KPRJ yang akan dilaksanakan untuk mencapai objektif tersebut.

Sila rujuk Pelan Pencegahan Rasuah Organisasi (OACP) KPRJ