Integrity & Governance

Polisi Anti Rasuah

KPRJ akan sentiasa mematuhi Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 (Akta 694) dan garis panduan yang berkaitan. Selain itu, KPRJ juga komited untuk melaksanakan secara konsisten akta dan undang-undang mengenai proses perniagaan bagi mengelakkan potensi rasuah.

Sila rujuk Manual Anti Rasuah KPRJ