Tentang Kami

Pemimpin Eksekutif

Kepimpinan Eksekutif

Pemimpin eksekutif kami menyumbang kepada pertumbuhan dalaman dan pencapaian setiap jabatan dalam aspek matlamat organisasi, pembangunan perancangan strategik dan keseluruhan membuat keputusan. Bimbingan dan nasihat mereka membantu menambah baik dan meningkatkan kualiti kerja yang disampaikan oleh kakitangan.