Teras Perniagaan

Pembangunan Hartanah & Pengurusan Aset

Pembangunan Hartanah & Pengurusan Aset

Jauhar-Homes@3x-8.png

Perumahan Jauhar

Perumahan Jauhar ialah pembangunan kediaman pegangan pajak dan lot kedai yang terletak di Rimbunan Kempas, Johor Bahru dan Taman Bayu Damai, Pengerang, Kota Tinggi. Siap pada 2019, Jauhar Homes telah dibangunkan oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor Sdn. Bhd. (KPRJ) yang perniagaan utamanya berkisar pada pembangunan sosial dan infrastruktur serta pelaburan hartanah Johor.

Jauhar-Prihatin@3x-8.png

Jauhar Prihatin

JAUHAR PRIHATIN ialah Skim Sewa Beli Hartanah Johor yang direka secara terperinci bagi merealisasikan hasrat Kerajaan dan Rakyat Negeri Johor bagi mencapai matlamat 1 Keluarga 1 Rumah.