Teras Perniagaan

Alam Sekitar

Membina Masa Depan Tenaga Boleh Diperbaharui

KPRJ Environment Sdn. Bhd. (“KESB”) ialah sebuah anak syarikat yang dimiliki oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor (“KPRJ”). Ditubuhkan pada 20 Januari 2022, tumpuan KESB dahulunya adalah pada penyampaian perkhidmatan dan penyelenggaraan yang berkaitan dengan keselamatan alam sekitar. Menjadi sebuah syarikat yang memberi tumpuan kepada kesan alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG), dan perkhidmatan nilai tambah untuk menyampaikan penyelesaian kepada Negeri dan pelanggan. Syarikat itu akan berkembang untuk mengkhusus dalam Pengurusan sisa Jadual di Johor daripada aktiviti hiliran dan huluan. (“KESB”) akan menjadi salah satu syarikat pengurusan alam sekitar terkemuka di Johor yang berdedikasi untuk berkhidmat kepada masyarakat untuk mengurus dan mengurangkan sisa dengan kesan alam sekitar yang minimum.

Visi

Untuk menjadi syarikat pengurusan alam sekitar terkemuka yang komited untuk meningkatkan kualiti hidup.

Misi

Kami mengurangkan pelepasan dan penggunaan tenaga kami, dan kami menguruskan sumber asli secara bertanggungjawab. Wujudkan persekitaran dan komuniti yang mampan dengan penyelesaian yang inovatif. Kami komited terhadap persekitaran yang bersih.

Objektif

Kami menerajui transformasi kepada teknologi hijau di negeri Johor. Kembangkan perniagaan tenaga boleh diperbaharui dan promosikannya untuk membantu mewujudkan masyarakat berorientasikan kitar semula. Kami mengurangkan pelepasan dan penggunaan tenaga kami, dan kami menguruskan sumber asli secara bertanggungjawab.