Teras Perniagaan

Perkhidmatan Teknologi Digital

Turning Johor Into Digital Leader Economy

KPRJ melalui anak syarikatnya Digital Infra Group Sdn Bhd (DIGSB) adalah pemangkin di sebalik agenda kerajaan Negeri Johor untuk mengubah negeri ini menjadi ekonomi digital yang berkembang maju dalam pendigitalan sektor ekonomi utama.

DIGSB telah dianugerahkan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dengan lesen Individu Pembekal Kemudahan Rangkaian (NFP) dan Individu Pembekal Perkhidmatan Rangkaian (NSP) sejak Oktober 2022.

Dengan visi memperkasakan rakyat dan negeri Johor selaras dengan Revolusi Perindustrian Keempat (41R), misi DIGSB adalah untuk membolehkan Rakyat, industri dan PKS membangunkan produk, penyelesaian dan perkhidmatan digital yang inovatif. Mempercepatkan ketangkasan dan pertumbuhan perniagaan anda dengan memodenkan perniagaan anda untuk memacu kecekapan kos, meningkatkan produktiviti dan mencipta peluang untuk inovasi.

Meningkatkan ketangkasan dan pertumbuhan perniagaan anda dengan memodenkan perniagaan untuk memacu kecekapan kos, meningkatkan produktiviti dan mencipta peluang untuk inovasi.

Teras Perniagaan

Kami adalah pencipta inovatif yang berwawasan dalam memacu teknologi yang akan merevolusikan cara kami mengubah dunia.

INFRASTRUKTUR FIBER

PENGKOMPUTERAN AWAN

KAMI ADALAH PAKAR YANG DIPERCAYAI

IJ Innovations Sdn. Bhd. (“IJISB”) ialah anak syarikat Digital Johor Sdn. Bhd. (“DJSB”) yang merupakan syarikat milik penuh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor (“KPRJ”). Ditubuhkan pada 17 Jun 1996, tumpuan IJISB dahulunya adalah untuk menyampaikan perkhidmatan dan penyelenggaraan IT. Dalam beberapa tahun yang lalu, ia telah berkembang menjadi sebuah syarikat DevOps yang memfokuskan pada penyepaduan sistem dan perkhidmatan nilai tambah untuk menyampaikan infrastruktur dan penyelesaian digital kepada pelanggan. Syarikat ini telah berkembang untuk mengkhusus dalam analisis data besar, perkhidmatan awan terurus, aplikasi digital dan rangkaian akses.

Teras Perniagaan

MANAGED SERVICES

Perkhidmatan

 • Public, Private and Hybrid Cloud.
 • Project Management Consulting.
 • Operation Support and Maintenance (ITSM & Helpdesk).

DATA ANALYTICS

Analisis Data

 • Social Media Analytics
 • Open Data
 • Advanced Data
 • Data Exchanged Platform.

DIGITAL APPLICATIONS​

Aplikasi Data

 • EduTech Solution
 • FinTech Solution
 • GovTech Solution
 • PropTech
 • SportsTech.

LAST - MILE ACCESS NETWORK

LAST - MILE ACCESS NETWORK

 • FTTH
 • Wi-Fi
 • LoRA
 • SigFox
 • VSAT

HUBUNGI KAMI

Untuk sebarang pertanyaan, sila e-mel kepada kami