KENYATAAN TENDER (KHAS UNTUK KONTRAKTOR DI NEGERI JOHOR)

Tarikh taklimat tender : 9 mar 2021
Tarikh dokumen dijual : 10 mar 2021 – 23 mac 2021
Tarikh tutup penyerahan: 24 mac 2021