Pembangunan Hartanah & Pengurusan Aset

Jauhar Prihatin

JAUHAR PRIHATIN ialah Skim Sewa Beli Hartanah Johor yang direka secara terperinci bagi merealisasikan hasrat Kerajaan dan Rakyat Negeri Johor bagi mencapai matlamat 1 Keluarga 1 Rumah. Jauhar Prihatin menyasarkan kumpulan M40 dan B40 sebagai sasaran utama pelaksanaannya. Skim ini juga menyediakan platform untuk mereka memiliki rumah sendiri dalam tempoh kurang daripada 5 tahun.

Konsep menyewa sambil menabung juga akan menjadikan setiap pembeli mampu memiliki unit kediaman sendiri dengan menyimpan/ mengumpul wang pendahuluan sebelum membeli rumah yang harga jualannya telah ditetapkan dari awal menyewa. 

JAUHAR PRIHATIN akan memastikan peserta layak dari segi kewangan untuk mendapatkan pinjaman bank / institusi kewangan.

Syarat Permohonan Wajib

Keutamaan diberikan kepada penduduk Negeri Johor atau warganegara Malaysia yang telah menetap di Negeri Johor melebihi 10 tahun.

Berumur antara 18 - 45 tahun dan sudah berkahwin/ mempunyai tanggungan.

Pendapatan isi rumah bersih RM1,500 - 10,000 sebulan (mengikut kategori rumah yang dipohon).

Pemohon / pasangan tidak mempunyai rumah sendiri / adalah rumah pertama.

Pemohon tidak muflis.

Pemohon merupakan pengundi di Negeri Johor.

Anda perlu Muat Turun dan Cetak borang ini

Hartanah untuk Semua

Usaha kami untuk membantu golongan berpendapatan rendah memiliki hartanah di bandar.

HUBUNGI KAMI SEKARANG

Untuk sebarang pertanyaan, sila email kepada kami