Ceramah Kesedaran “Body Shaming & Sexual Harassment”

KPRJ menerusi Jabatan Integriti, Governans dan Risiko dengan kerjasama Jabatan Undang-undang dan Jabatan Sumber Manusia telah menganjurkan sesi ceramah kesedaran “Body Shaming & Sexual Harassment” yang telah disampaikan oleh Tuan R. Jayabalan dari Tetuan R. Jayabalan, Peguambela dan Peguamcara.
Semoga perkongsian ini dapat memberi pengetahuan kepada Warga Kerja KPRJ mengenai langkah-langkah pencegahan dan kaedah menangani situasi sindir badan serta gangguan seksual di tempat kerja.