KENYATAAN TENDER (KHAS UNTUK KONTRAKTOR DI NEGERI JOHOR)